بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

سلام

شاید چیز هایی باشد که وقتی نوشته می شوند،

بهتر معنای خود را نشان می دهند.

شاید کسانی باشند که با نوشته ها احساس رفاقت بیشتری می کنند تا گفته ها.

شاید بعضی ها آن قدر که چشمانشان با حروف و کلمات انس دارد،

گوششان به صدا ها و الفاظ بدهکار نباشد.

شاید هیچ گاه گفتگو ها جای نوشته ها را نگیرند.

و این جا نیز نوشته ها جای خود را دارند

من این جا ایستاده ام

با یک بغل نوشته های نانوشته

سرمست از صهبای بیداری

در ابتدای این راه طولانی

با نگاهی به دوردست های روشن

... و چشم براه دوستانی خوب و با صفا

و الیه توکلت و الیه انیب

علیرضا شهامتی
1390/12/20

 
برچسب ها : علیرضا شهامتی  , صهبای بیداری  ,